Biuletyn Informacji Publicznej Ochrona danych osobowych - Narodowe Forum Muzyki

Narodowe Forum Muzyki
Ostatnia aktualizacja strony: 19.04.2019, 12:22

Ochrona danych osobowych

Czwartek, 24 maja 2018

Ochrona danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych jest: Piotr Schmidt, piotr.schmidt@nfm.wroclaw.pl
Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, pl. Wolności 1; 50-071 Wrocław
2. Celem zbierania danych jest zapewnienie prawidłowego realizowania zadań statutowych instytucji, w szczególności propagowanie kultury i zapewnianie dostępu do niej.
3. Każdej osobie, czyjej dane osobowe są lub będą przetwarzane przez NFM prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia pełnej obsługi widzów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z oferty kulturalnej NFM.
5. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy będzie to wynikało z umowy.
6. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
7. NFM nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez korzystania z oferty kulturalnej NFM, lub czas trwania umowy z NFM lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie, o ile była podstawą przetwarzania.
 
 

Przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem praw autorskich.

NFM jako Administrator Danych Osobowych informuje, że przetwarza dane osobowe w związku z przekazaniem mu praw autorskich w ramach realizacji poszczególnych umów z realizatorami przedsięwzięć artystycznych przez siebie organizowanych i współorganizaownych. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i d RODO. Dane te mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w szczególności podmiotom produkującym  na rzecz NFM materiały promocyjne i marketingowe. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w umowie i wynikający z przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych: iod@nfm.wroclaw.pl.

 

Metadane

Data publikacji : 24.05.2018
Data modyfikacji : 17.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Truszkowska Dział Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Truszkowska
©2006-2019 Narodowe Forum Muzyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL