Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja serwisu - Narodowe Forum Muzyki

Narodowe Forum Muzyki
Ostatnia aktualizacja strony: 22.02.2018, 15:38

Redakcja serwisu

Administracja merytoryczna serwisu internetowego:

Piotr Schmidt
Administrator Bezpieczeństwa Informacji NFM
office@nfm.wroclaw.pl
Agnieszka Lenczewska
Dział Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych
portal@nfm.wroclaw.pl
Paweł Chmielewski
portal@nfm.wroclaw.pl
Karolina Wąsowicz
Zespół ds. Zamówień Publicznych
karolina.wasowicz@nfm.wroclaw.pl
Katarzyna Toczyńska
Biuro Dyrektora NFM
katarzyna.toczynska@nfm.wroclaw.pl
Wioletta Stasik
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
wioletta.stasik@nfm.wroclaw.pl
Joanna Tyczyńska
Dział Administracji i Zarządzania Obiektem
joanna.tyczynska@nfm.wroclaw.pl
Joanna Borek
Główna Księgowa
joanna.borek@nfm.wroclaw.pl
Joanna Warchlewska
Dział Sponsoringu
joanna.warchlewska@nfm.wroclaw.pl

©2006-2018 Narodowe Forum Muzyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL