Biuletyn Informacji Publicznej Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 10.04.2019r. do 08.05.2019r. w Narodowym Forum Muzyki w zakresie: Nazwa projektu: „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia” - Wystąpienia pokontrolne 2019 - Narodowe Forum Muzyki

Narodowe Forum Muzyki
Ostatnia aktualizacja strony: 22.08.2019, 13:34

Wystąpienia pokontrolne 2019

Metadane

Data publikacji : 14.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Toczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Truszkowska Dział Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych
©2006-2019 Narodowe Forum Muzyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL