Biuletyn Informacji Publicznej Dostawa oświetlenia scenicznego wraz z akcesoriami oraz urządzeń do projekcji multimedialnej dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu - Zamówienia publiczne 2017 - Narodowe Forum Muzyki

Narodowe Forum Muzyki
Ostatnia aktualizacja strony: 22.01.2018, 14:39

Zamówienia publiczne 2017

Wtorek, 19 grudnia 2017

Dostawa oświetlenia scenicznego wraz z akcesoriami oraz urządzeń do projekcji multimedialnej dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu

Załączniki do strony

 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Data publikacji 19.12.2017 10:00
  488.71 KB
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Data publikacji 19.12.2017 10:00
  5.72 MB
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne
  Data publikacji 19.12.2017 10:00
  68.76 KB
 • Sprostowanie
  Data publikacji 19.12.2017 11:10
  271.96 KB
  Zamawiający informuje, że dn. 19.12.2017r.p rzesłał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie dotyczące zmiany treści ogłoszenia (zmiana dotyczy terminu składania ofert oraz dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.)
 • Sprostowanie ogłoszenia
  Data publikacji 27.12.2017 08:24
  156.03 KB
 • Sprostowanie ogłoszenia
  Data publikacji 19.01.2018 11:30
  192.93 KB
  Zamawiający informuje, że dn. 19.01.2018r.przesłał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie dotyczące zmiany treści ogłoszenia( zmiana dotyczy terminu składania ofert oraz opisu przedmiotu zamówienia.)
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców
  Data publikacji 19.01.2018 14:25
  828 KB
 • Sprostowanie ogłoszenia
  Data publikacji 22.01.2018 15:05
  95.91 KB
  Zamawiający informuje, że dn. 22.01.2018r. przesłał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie dotyczące zmiany treści ogłoszenia (zmiana dotyczy terminu składania ofert).
 • Sprostowanie ogłoszenia
  Data publikacji 23.01.2018 13:24
  171.32 KB

Metadane

Data publikacji 19.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szczczucińska-Parczyk
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Lenczewska Dział Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych
Osoba modyfikująca informację:
©2006-2018 Narodowe Forum Muzyki. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL