Narodowe Forum Muzyki
Ostatnia aktualizacja strony: 04.10.2023, 16:39

Strona główna

Narodowe Forum Muzyki plac Wolności 1, 50-071 Wrocław, współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Wrocław pod nr RIK 38/2014, REGON: 022414470 NIP: 897-179-86-77 reprezentowane przez:

Andrzeja Kosendiaka – Dyrektora

 

Konto bankowe: PKO Bank Polski 25 1020 5242 0000 2802 0182 3707

 

CENTRALA

Sekretariat: tel.: + 48 71 715 98 00,
fax.: +48 71 330 52 12

 

e-mail: office@nfm.wroclaw.pl

 

www.nfm.wroclaw.pl

do góry