Narodowe Forum Muzyki

Aktualnie znajdujesz się na:

Majątek

Majątek Narodowego Forum Muzyki może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych z działalnością statutową Forum oraz z działalnością odpłatną, o której mowa w § 4 ust. 3-4 Statutu. Forum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu finansowego Forum, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania. Źródłami finansowania działalności Forum są dotacje współprowadzących z ich budżetów, dochody własne uzyskiwane z działalności statutowej, dobrowolne darowizny i zapisy osób prawnych i fizycznych, a także inne dozwolone prawem.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydent Wrocławia przyznają Narodowemu Forum Muzyki środki finansowe, w formie dotacji podmiotowej, na dofinansowanie działalności statutowej jak również w formie dotacji celowej, na finansowanie lub dofinansowanie wskazanych zadań artystycznych.

Metadane

Data publikacji : 09.06.2014
Data modyfikacji : 09.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Lenczewska

Opcje strony

do góry