Narodowe Forum Muzyki

https://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/wystapienia/wystapie/19763,Protokol-ustalen-z-kontroli-w-zakresie-ochrony-przeciwpozarowej.html
2023-05-31, 01:45

Protokół ustaleń z kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Metadane

Data publikacji : 24.01.2023
Obowiązuje od : 24.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Wałuszko Kierownik Działu zarządzania obiektem
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Truszkowska Zespół Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych

Opcje strony