Narodowe Forum Muzyki

https://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/wystapienia/wystapienia-pokontrolne-2/11962,Protokol-z-czynnosci-przeprowadzonych-w-okresie-od-10042019r-do-08052019r-w-Naro.html
14.07.2024, 09:39

Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 10.04.2019r. do 08.05.2019r. w Narodowym Forum Muzyki w zakresie: Nazwa projektu: „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”

Metadane

Data publikacji : 14.05.2019
Obowiązuje od : 10.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Toczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Truszkowska Dział Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych

Opcje strony