Narodowe Forum Muzyki

https://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/wystapienia/wystapienia-pokontrolne-2/14296,Protokol-z-czynnosci-przeprowadzonych-w-okresie-od-23092019r-do-25102019r-w-Naro.html
14.07.2024, 09:15

Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 23.09.2019r. do 25.10.2019r. w Narodowym Forum Muzyki w zakresie: Oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami pochodzącymi z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 roku.

Metadane

Data publikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Toczyńska Biuro Dyrektora Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Świątek Dział Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych

Opcje strony