Narodowe Forum Muzyki

https://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/wystapienia/wystapienia-pokontrolne-2023/21406,Protokol-kontroli-Zaklad-Ubezpieczen-Spolecznych.html
14.07.2024, 10:34

Protokół kontroli Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Metadane

Data publikacji : 19.09.2023
Obowiązuje od : 19.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wioletta Stasik Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Truszkowska Zespół Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych

Opcje strony