Narodowe Forum Muzyki

https://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/zamowienia-publiczne/archiwum-przetargow/ogloszenia-z-zakresu-dzial/19227,Wykonywanie-czynnosci-koordynatora-obslugi-szatniarsko-bileterskiej-wydarzen-kul.html
16.07.2024, 22:31

Wykonywanie czynności koordynatora obsługi szatniarsko-bileterskiej wydarzeń kulturalnych realizowanych w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego.

Metadane

Data wytworzenia : 14.11.2022
Data publikacji : 14.11.2022
Obowiązuje od : 14.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jedrzej Gajowiak Specjalista ds zamówień publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Świątek Zespół Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych

Opcje strony