Narodowe Forum Muzyki

https://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/zamowienia-publiczne/archiwum-przetargow/ogloszenia-z-zakresu-dzial/19447,Pelnienie-funkcji-kuratora-chorow-regionalnych-w-ramach-projektu-Akademia-Choral.html
16.07.2024, 22:18

Pełnienie funkcji kuratora chórów regionalnych w ramach projektu Akademia Chóralna.

Metadane

Data wytworzenia : 08.12.2022
Data publikacji : 08.12.2022
Obowiązuje od : 08.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jędrzej Gajowiak specjalista ds zamówień publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Świątek Zespół Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych

Opcje strony