Narodowe Forum Muzyki

https://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/zamowienia-publiczne/archiwum-przetargow/zamowienia-publiczne-20-3/14720,Przeglad-urzadzen-i-instalacjisystemow-oraz-wykonanie-niezbednych-czynnosci-serw.html
2022-08-20, 04:15

Przegląd urządzeń i instalacji/systemów oraz wykonanie niezbędnych czynności serwisowych i konserwacyjnych w budynku Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego w latach 2021 – 2022

Metadane

Data publikacji : 03.12.2020
Obowiązuje od : 03.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jędrzej Gajowiak Zespół Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Truszkowska Dział Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych

Opcje strony