Narodowe Forum Muzyki

https://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/zamowienia-publiczne/archiwum-przetargow/zamowienia-publiczne-2022/19317,Odnowienie-subskrypcji-licencji-posiadanych-przez-Narodowe-Forum-Muzyki-im-Witol.html
24.06.2024, 22:22

Odnowienie subskrypcji licencji posiadanych przez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

Metadane

Data wytworzenia : 22.11.2022
Data publikacji : 22.11.2022
Obowiązuje od : 22.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniela Kretek specjalista ds zamówień publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Świątek Zespół Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych

Opcje strony