Narodowe Forum Muzyki

https://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2023/19652,Usluga-konserwacji-serwisu-instalacji-i-systemow-ogolnobudynkowych-dla-Narodoweg.html
2023-05-31, 03:01

Usługa konserwacji, serwisu instalacji i systemów ogólnobudynkowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu w latach 2023 – 2024

Metadane

Data publikacji : 05.01.2023
Obowiązuje od : 05.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jędrzej Gajowiak Zespół Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Truszkowska Zespół Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych

Opcje strony