Narodowe Forum Muzyki

Przegląd i konserwacja oraz wykonanie pomiarów elektrycznych dźwigników mechaniki dolnej i górnej w Sali Głównej NFM wraz z asystą konserwatora z uprawnieniami UDT dotyczące okresowych badań przez Urząd Dozoru Technicznego

Metadane

Data publikacji : 18.05.2022
Obowiązuje od : 18.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniela Kretek Zespół Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Truszkowska Zespół Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych

Opcje strony

do góry