Narodowe Forum Muzyki

https://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/zapytania-ofertowe-2022/18951,Wykonanie-przegladu-elektrycznego-5-letniego-w-budynku-Filharmonii-Wroclawskiej-.html
22.07.2024, 23:02

Wykonanie przeglądu elektrycznego 5- letniego w budynku Filharmonii Wrocławskiej ul. Piłsudskiego 19, 50-529 Wrocław

Metadane

Data wytworzenia : 04.10.2022
Data publikacji : 04.10.2022
Obowiązuje od : 04.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniela Kretek specjalista ds. zamówień publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Świątek Zespół Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych

Opcje strony