Narodowe Forum Muzyki

https://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/zapytania-ofertowe-2022/19445,Swiadczenie-uslugi-wsparcia-biura-Centrum-Edukacyjnego-NFM-w-pracach-administrac.html
2023-05-31, 02:08

Świadczenie usługi wsparcia biura Centrum Edukacyjnego NFM w pracach administracyjnych, biurowych oraz organizacyjnych

Metadane

Data wytworzenia : 08.12.2022
Data publikacji : 08.12.2022
Obowiązuje od : 08.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Wąsowicz Koordynator zespołu ds. zamówień publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Świątek Zespół Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych

Opcje strony