Narodowe Forum Muzyki

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Narodowego Forum Muzyki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. oraz sporządzenie opinii wraz z raportem

Metadane

Data wytworzenia : 08.12.2022
Data publikacji : 08.12.2022
Obowiązuje od : 08.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jędrzej Gajowiak Specjalista ds zamówień publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Świątek Zespół Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych

Opcje strony

do góry