Narodowe Forum Muzyki

Przegląd i konserwacja oraz wykonanie pomiarów elektrycznych dźwigników mechaniki dolnej i górnej w Sali Głównej NFM wraz z asystą konserwatora z uprawnieniami UDT dotyczące okresowych badań przez Urząd Dozoru Technicznego.

Metadane

Data wytworzenia : 05.06.2024
Data publikacji : 05.06.2024
Obowiązuje od : 05.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Narodowe Forum Muzyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jędrzej Gajowiak Specjalista ds zamówień publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Świątek Zespół Portali Internetowych i Mediów Społecznościowych

Opcje strony

do góry